Geachte ouder(s)/voogd

Niet alleen het einde van het schooljaar is in zicht maar ook het definitieve einde van ‘het internaat’. Zoals u gelezen hebt in het schrijven dat u door de directie van de school per post werd toegestuurd, sluit het internaat op 30 juni 2017.
Om alles vlot te laten verlopen, vindt u hieronder de
tijdstippen om het gerief van uw zoon/dochter op te halen.

Voor het secundair: laatste nacht is donderdag 22 juni
(=volgende week donderdag) Het gerief kan opgehaald worden op: ZATERDAG  24  juni tussen 09.00u en 12.00u
Vanaf vrijdagmorgen 30 juni om 07.45u is het internaat definitief gesloten en kan er niets meer afgehaald worden !

 

Voor het lager: de allerlaatste nacht is donderdag 29 juni.
Het (meeste) internaatsgerief kan/moet dus dan ook opgehaald worden:
DONDERDAG 29 juni tussen 19.00u en 21.00u
Het gerief die nog nodig was voor de laatste nacht, kan in één laatste valiesje gestopt worden en meegenomen worden naar de school.Het voltallige internaatsteam wenst iedereen
alle succes, veel levensvreugde,
een prachtige toekomst en
… goede herinneringen.

Paul, Evelyne, Sofie en Jan

Bedankt voor het vertrouwen en nu …